Лекція зі здобувачами освiти 8 класу

Здобувачі освiти 8 класу прослухали лекцiю з теми “Сексуальне насилля i його наслiдки”. Соцiальний педагог Шевель О.О. пiд час викладення матерiалу звернула увагу на особистi кордони учнiв та способи захисту вiд негативного впливу порушення прав особистостi.

Leave a Reply